آیا قیمت لوازم خانگی در نیمه دوم سال ۹۸ ارزان می شود؟